Síla sexuální energie je tvůrčím principem

Naše západní křesťanská kultura zapomněla, že sexuální energie je projevem energie duchovní. Ve skutečnosti touha spojit se sexuálně s druhým člověkem je odrazem hluboké duchovní potřeby prožívat jednotu a úplnou intimnost, která překonává náš pocit izolovanosti. Je to potřeba vrátit se k původnímu zdroji stvoření, k jednotě, kterou jsme prožívali v mateřském lůně, a nakonec k jednotě duše. Spojení pouze pro rozkoš nás uspokojí jen dočasně. Přidáme-li však do intimního spojení posvátný element, můžeme prožívat vedle fyzické rozkoše spojení s životní energií a se svými nejhlubšími tvůrčími impulzy.

Zdroj: Margo Anand: Umění sexuální extáze