Návrat do chrámu Ženy

To, co se v této době v naší společnosti děje, vnímám jako (již poněkolikáté) rozpomínání ŽEN na jejich Svět, svět, ze kterého ony pochází, svět, ze kterého čerpají sílu, svět, v němž naleznou všechny odpovědi, které potřebují, svět, ve kterém se mohou plně odevzdat a uvolnit, svět, kde nacházejí odpověď na to, proč tu jako Ženy na této planetě vůbec jsou…

A VENKU TENTO SVĚT NEOBJEVÍ!

Manipulace posledních minimálně desítek či stovek let ženám šikovně našeptává, ať obrací svou pozornost stále a dokola VEN… Ven, do světa výkonu, „úspěchu“, soutěžení, překonávání se, dosahování toho či onoho, neustálého zviditelňování, zlepšování se v tom či onom atd.

Šikovně jsme vylákávány VEN, ze svého „domova“, ze svého CHRÁMU! Nenapadá mě lepší způsob, jak nás Ženy oslabit, vzít nám to nejdůležitější, co máme – naši ženskou podstatu, se kterou jsme se rozhodly do tohoto světa zrodit, abychom tak mohly uskutečňovat nejen samy sebe jako Ženy, ale také, abychom svým čistým a silným ženstvím vyživovaly i MUŽE a společně pak mohli léčit Svět.

Tento CHRÁM je potřeba dnes nenásilně, ale poctivě znovu OBJEVOVAT. Jsou to dnes již jen tenké nitky, kterými jsme s ním propojené. Zdá se to být jako Nový Svět – MYSTÉRIUM, které krůček po krůčku znovu začleňujeme do našeho ženského BYTÍ, splýváme s ním, znovu se jím stáváme!

Je to opětovné ZAKOŘENĚNÍ, plné spojení s naším ženským srdcem a lůnem, v nichž se nachází ty nejcennější dary. Je smutné, že si musíme přečíst nejdříve spousty chytrých knih, abychom zjistily, že si na to stejně musíme přijít samy! Je to každodenní zkoumání nás samotných (neustálé zvědomování emocionálních a myšlenkových vzorců atd.), které směřuje k osvobození našeho vědomí, naší Duše.

Proto, milé Ženy, VRAŤME SE DO NAŠEHO CHRÁMU – VRAŤME SE DOMŮ…
Za La Que Sabé, s Láskou Dita