Jak míra sebelásky ovlivňuje naše vztahy

Dlouho jsem nechápala, jak spolu souvisí sebeláska a láska ve vztahu, a spíše než pěstovat sebelásku jsem se snažila získat lásku od partnera. Říkala jsem si, proč bych měla být ve vztahu, když se budu mít ráda sama a nepotřebuji lásku od partnera? Nedokázala jsem pochopit, jak to spolu souvisí. Nechtěla jsem se dostat do stavu, kdy si řeknu, že se mám ráda a s tím se mi spojovalo, že už tedy nikoho nepotřebuji.

Sebeláska se dnes skloňuje v mnoha pádech a často se ptáme ostatních i sebe samých, máš se rád, miluješ sám sebe takového, jaký jsi? Většina lidí však neví jak přesně poznat, jestli se má vlastně ráda nebo ne. A proto píši tento článek.

1. Láska ve vztahu je odrazem vašeho vztahu k sobě samému.

Jasně, to říkají všichni, ale jak to ve skutečnosti funguje? Když nemáme rádi sami sebe a neuznáváme svoji hodnotu, potřebujeme potvrzení této hodnoty slyšet od partnera, abychom tomu sami věřili. Je to známka toho, že se rádi nemáme, že nevěříme svým darům a talentům.  A jak poznat, když sobě nevěřím, nemám se rád, neznám svoji hodnotu?

Samozřejmě, že i když se máme rádi, a známe svoji hodnotu, i přesto bychom rádi slyšeli a viděli, jak si nás náš partner cení. Rozdíl je však v tom, jestli vyžadujete – vynucujete si to, že by to měl dělat partner, měl by vás chválit, oceňovat vaše dary, nebo jestli jdete s prosbou o změnu a prozkoumání toho, co se neděje tak, jak byste potřebovali.

2. Pokud vyžadujete lásku, z lásky to neplyne

Pokud vyžadujete – vynucujete, ještě se nemáte rádi a jste na partnerově lásce a ocenění závislí. Jste naštvaní, že vám partner lásku nedává, bolí vás to, a hněváte se na něj, požadujete, aby vám ji jako správný partner dal. Bez partnerova uznání necítíte svoji hodnotu a musí vám ji stále potvrzovat. Jenže těžko bude věřit někdo vám, pokud nevěříte prvně sami sobě. Z této zásadní myšlenky plyne rozdíl mezi požadavkem – vynucováním a prosbou a vlastně souvislost mezi sebeláskou a láskou ve vztahu.

Pokud máte rádi sami sebe, vaše hodnota je neměnná navzdory tomu, co si myslí váš partner nebo kdokoliv jiný. Jste si vědomi své ceny, máte se rádi takoví, jací jste. Znáte své dary a svoje talenty. To však neznamená, že nepotřebujete být ve vztahu. A neznamená to ani, že nechcete svoji lásku sdílet s partnerem. Společným sdílením se jen vaše láska a láska partnera znásobuje.

3. Emoce vám pomáhají ukázat směr

To, že cítíte emoce hněvu, bolesti, strachu, i své vlastní zodpovědnosti neznamená, že je to špatně, že už byste měli být na jiné duchovní úrovni. Je to tak, jak to je a je to tak naprosto v pořádku. Právě tyto emoce vám ukazují na místa, kde je potřeba zapracovat. Ukazují vám na místa, kde se nemáte rádi, kde vám uniká energie. Ukazují na oblasti, na které je potřeba se podívat, a přehodnotit či změnit myšlenky a přesvědčení, které nás ženou do situací, které nám nesvědčí. A právě emoce jsou skvělým darem, protože vám přinášejí příležitost pročistit vnitřní bloky, a tím v sobě pocítit mnohem více lásky.

Nejde o to použít ty emoce proti partnerovi, ale ponořit se do nich a zjistit, kde je to místo nelásky ve mně. Naneštěstí spousta lidí v komunitě osobního rozvoje se snaží emoce potlačit, protože by rádi byli už na té osvícené úrovni. Ale musíme si přiznat, že většina z nás tam ještě není. Většina z nás se prostě ještě nemá ráda. A emoce jsou nástrojem, jak nám ukázat tyto místa v nás, co nejsou ještě přijaty a milovány.

4. Potřeba sdílet ve vztahu lásku je nejpřirozenější lidská potřeba

Takže pokud se máte rádi, neznamená to, že nepotřebujete partnera, který vidí vaše dary a talenty a bude si vážit toho, jací jste. Znamená to, že pokud cítíte, že partner vám nedává lásku a ocenění, není problém na straně vaší, pokud se máte rád, ale na straně partnera. To, že by vás měl uznat a ocenit ukazuje na míru jeho nelásky k sobě samému. Tím ukazuje, že je to jeho oblast, kde on si nevěří nebo se nemá rád. Ve většině případů jde však o vzájemné zrcadlení si problému obou stran.

Druhý důvod může být, že jste s partnerem, který vaše dary neocení, protože se k sobě nehodíte, nejste spolu dost slučitelní na to, abyste spolu sdíleli vztah a vzájemně znásobovali míru vaší lásky.

Zvyšování lásky se děje právě i tím, že partner je vám zrcadlem a pomáhá vám poukázat na místa, které ještě nejsou milovány, pomáhá vám je léčit a tím zvýšit míru vaší sebelásky a následně i zvýšení toku lásky mezi vámi jako partnery.

5. Vytvářet symptomy lásky nefunguje

Pokud se děje to, že vás partner neoceňuje a neuznává, člověk, který se má rád, přijde s prosbou, ne s požadavkem. S prosbou, jestli by mohl partner prozkoumat, co mu brání cítit přirozený tok lásky ve vztahu. Důvodem může být buď výše zmíněné, že partner neuznává vás, protože neuznává sám sebe, a proto vyžadováním, aby to začal dělat, nic nezměníte.  Možná vám to bude dávat z pocitu povinnosti, ale ne ze skutečné lásky, ze které by to mělo pramenit.

Ve skutečnosti vás to totiž stejně neuspokojí. Vy ucítíte partnerovu neupřímnost, a budete stále víc vyžadovat lásku a ocenění, a tím ve vašem vztahu vzniká ještě více napětí, protože požadujete něco, co vám partner nemůže dát, a on se zlobí, protože po něm chcete něco, co sám sobě nemá.  Rčení, pokud do vztahu jdou dva nešťastní lidé, jejich neštěstí se zdvojnásobí, se v tomto případě realizuje.

6. Partner se vám nesnaží úmyslně ublížit

Pokud jdete za partnerem s prosbou, vy už vaši sebelásku máte. Vaše prosba pramení z pochopení, že to, co se s partnerem děje, není to, že se vám snaží ublížit nebo něco nedat nebo sebrat, ale že to plyne z jeho ne lásky k sobě samému. Jdete s prosbou o prozkoumání toho, co je v něm. Jaké programy a myšlenková schémata mu brání prožívat více lásky.

Pokud to partner udělá a prozkoumá sám sebe a najde to, kde je problém, kde se ještě nemá rád, a dělá vše pro to, aby se to změnilo, jeho sebeláska se zvýší a tím se může zvýšit i láska k vám, protože mezi vámi začne proudit. Není zde žádný tlak, žádné vyžadování, jen prosba o tom, aby se partner více otevřel a měl rád sám sebe. 

Výrazem sebelásky taktéž není to, že se situací nic neděláme a tolerujeme, že nás partner neoceňuje a nedává nám lásku najevo, protože vždyť my přece chápeme, že partner má nějaký vzorec, který si vytvořil v nešťastném dětství, a vlastně za to ani sám nemůže. Tomu se říká sebeobětování a se sebeláskou má pramálo společného.

7. Vaše právo je odejít a najít si lásku někde jinde

Pokud to ale partner udělat nechce, nechce prozkoumat, kde je míra jeho nelásky, nechce se měnit, nechce s tím nic dělat, nechce se otevřít, a trvá to delší dobu, a vy děláte kroky ke zvýšení vaší sebelásky, vaše právo je ze vztahu odejít a najít si člověka, se kterým vaše láska bude proudit a bude se znásobovat. A vaše láska k sobě samému to po vás zřejmě bude požadovat. Nejste totiž závislí na lásce konkrétního člověka ale vaše přirozená potřeba jako člověka je sdílet lásku a milovat.

Vyjádřením sebelásky je také nehněvat se na toho člověka, že se nechce změnit, že mě nechce mít rád. Vyplývá to z pochopení, že je to jen jeho rozhodnutí a plné právo rozhodnout se pro cokoliv, a stejně tak jeho rozhodnutí o tom mít se rád anebo nemít. To je skutečný význam bezpodmínečné lásky. Mám tě rád a přijímám tě navzdory tomu, že ses rozhodl jakkoli, je to tvoje právo a já to respektuji. A tento respekt vyplývá z respektu k sobě samému.

‚‚Víte, kdo jste, co potřebujete a nejste závislí na jedné osobě, aby vám to dala. Jste plně zodpovědní za naplňování svých potřeb.‘‘